News MMSA
News MMSA
News MMSA

МАРКШЕЙДЕР ГЭЖ ХЭН БЭ?

МАРКШЕЙДЕРИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

Logo MMSA

Орд газрыг илээр болон далд аргаар ашиглах явцад төлөвлөлтөөс эхлээд олборлоод дуусах хүртэлх бүхий л үе шатанд мэдээллийг боловсруулах, баримтжуулах, хэмжих, тооцоолох, зураглах зэрэг ажлыг маркшейдер мэргэжилтэн гүйцэтгэдэг.

МАРКШЕЙДЕРИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

Logo MMSA

Уурхайн олборлож болохуйц
нөөцийн хэмжээ тодорхойлох, хил хүрээг тогтоох

Logo MMSA

Ордын геологийн зүй
тогтол, эдийн засгийн үр ашгийн хамаарлыг тогтоох

Logo MMSA

Маркшейдерийн хэмжилт
боловсруулалт, түүнийг баримтжуулах, хадгалах

Logo MMSA

Ордын зүй тогтлын
судалгаа

Logo MMSA

Уурхайн зурагзүй,
зураглал

Logo MMSA

Уурхайн нөхөн
сэргээлтийн төлөвлөлт

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

ШУТИС . Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци .

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД

Оюу сөүрвей ХХК Хишиг арвин индустриал ХХК Поларис инженеринг консалтинг ХХК

МЭДЭЭЛЭЛ

ШИНЭ МЭДЭЭ